Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  subskrybent osoba, która podpisała zobowiązanie do wzięcia udziału w subskrypcji.
  subskrypcja system sprzedaży wydawnictw, akcji, obligacji (zazw. połączony z pewnymi przywilejami dla subskrybentów) osobom, które zobowiązały się podpisem do ich wykupu i dokonały przedpłaty.
 

Etym. - łac. subscriptio 'podpis; skarga na piśmie' i subscribens dpn. subscribentis (p.pr.) od subscribere 'podpisywać'; zob. sub-; skryba.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku