Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  SUPER- w złożeniach: (po)-nad; wyższy pod względem ilości, jakości, stopnia, znaczenia, tytułu, pozycji; więcej niż; dodatkowy, ekstra; przewyższający normę; nadmierny; przewyższający inne swego rodzaju a. klasy; umieszczony powyżej, (po)nad, na (szczycie); posiadający określony składnik w (nieproporcjonalnie) dużej ilości (por. bi-; per-); stanowiący kategorię szerszą (od określonej w 2. części złożenia); (por. ekstra-; hiper-; supra-; ultra).
  superekslibris ekslibris umieszczony (wytłoczony) na zewn. stronie okładki książki.
  superego n.łac., nadjaźń; w psychoanalizie - jeden z poziomów osobowości ludzkiej: wewn. siła karcąca pewne postępki jako złe, karząca poczuciem winy i wyrzutami sumienia, nagradzająca obrazem "idealnego ja" (spełniającego wymagania sformułowane przez rodziców); zob. ego.
 

Etym. - łac. super; 'nad; dodatkowo'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku