Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deiktyczny poglądowy, ukazujący wprost, bezpośrednio unaoczniający; ostensywny.
 

Etym. - gr. deiktikós od deiknýnai 'pokazywać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku