Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  PSEUDO- w złożeniach: fałszywy; udany; rzekomy; symulowany; zmyślony; podrobiony; szarlatan; fikcyjny; złudny, nierzeczywisty; łudząco podobny (do); nienormalny; forma zastępcza, podobna (do).
  pseudologia med. chorobliwa skłonność do kłamstwa, blagi, zmyślania, koloryzowania, przeinaczania faktów na skutek nieodróżniania ich od swoich życzeń, właściwa psychopatom, niekiedy też dzieciom; por. mitomania; por. konfabulacja.
  pseudoepigrafy pisma zbliżone stylistyczne i tematycznie do autentycznych pism Starego Testamentu, które jednak nie zostały uznane za święte pisma kanoniczne; zalicza się do nich: List Arysteasza, III i IV Ks. Machabejską, Żywoty proroków, apokalipsy Izajasza, Mojżesza i Barucha, Paralipomena Jeremiasza, Testament Hioba, Żywot Adama i Ewy, III Ks. Barucha, Księga Tajemnic Enocha, Psalmy Salomona, Wyrocznie Sybilińskie, II (a. IV) Ks. Ezdrasza, Ks. Jubileuszów, Ks. Henocha, Testament 12 patriarchów i niekt. "rękopisy Morza Martwego" z Qumran, jak Genesis Apocryphon, Zwój Świątyni, Peszarim, Wojna Synów Światła z Synami Ciemności, Hodajot i in.; rozszerz. utwory o fałszywie przypisanym autorstwie, rozopowszechnione pod imieniem jakiejś znanej postaci, współczesnej, historycznej a. legendarnej.
  pseudonim zmyślone imię i (albo) nazwisko, używane z różnych powodów zamiast właściwego (np. przez pisarzy, autorów; także przez konspiratorów); por. alias.
 

Etym. - gr. pseudōnymos 'fałszywie nazwany'; pseudēs 'kłamliwy; zmyślony' z pseúdein 'kłamać; oszukiwać'; zob. -onim; pseudología 'kłamstwo; blaga' od pseudologos 'uczący fałszów'; zob. epigraf; -logia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku