Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  consensus łac., przyzwolenie; zgoda; polit. porozumienie, ugoda, kompromis, układ osiągnięty w drodze negocjacji.
consensus omnium łac., zgoda wszystkich (ludzi), filoz. zgodność poglądów (jako jedno z kryteriów prawdy; zwł. u filozofów staroż.).
consilium abeundi łac., rada usunięcia się (złagodzona forma relegacji, zwł. z wyższej uczelni).
consensus facit matrimonium łac., zgoda (przyzwolenie) tworzy małżeństwo.
consensus facit legem łac., zgoda tworzy prawo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku