Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  indukcja empiryczna metoda badań, polegająca na dochodzeniu do praw ogólnych na podstawie eksperymentów i doświadczalnie stwierdzonych faktów; pot. wyprowadzenie wniosków ogólnych z przesłanek, będących poszczególnymi przypadkami tych wniosków (por. dedukcja, redukcja); (i. elektromagnetyczna) wzbudzanie elektr. prądów i napięć w przewodnikach elektr. przez zmiany natężenia zewn. pola magnetycznego; por. henr.
  indukcyjność.
 

Etym. - łac. inductio 'wprowadzenie' z inducere 'wprowadzać; nakłaniać do czego'; zob. in- 2; ducere, zob. duce.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku