Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pronunciamiento [wym. pronunsjamjento] deklaracja, wezwanie, manifest, odezwa do narodu, zwł. wezwanie do powstania zbrojnego; bunt wojskowy, pucz.
 

Etym. - hiszp. 'jw.' z łac. pronuntiare 'obwieszczać; wyrażać'; pro- 'wy-'; por. pro-; nuntiare, zob. nuncjatura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku