Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekscentryczny dziwaczny, odbiegający od normy, ekstrawagancki; fiz. odśrodkowy; techn. mimośrodkowy.
  ekscentryk oryginał, dziwak.
 

Etym. - śrdw.łac. eccentricus 'odśrodkowy' z gr. ékkentros 'nie mający Ziemi jako środka; jp.'; ek- zob. eks-; kéntron, zob. centrum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku