Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dépôt [wym. depo], depo, przest. skład, magazyn; zajezdnia, miejsce postoju i remontu lokomotyw i wagonów.
  depozyt przechowanie; umowa, na mocy której jedna osoba a. instytucja (depozytariusz) przyjmuje na przechowanie ruchomości drugiej (deponenta, depozytora); pieniądze, przedmioty złożone do przechowania (w banku; w sądzie; w zastaw; jako kaucja itd.).
 

Etym. - fr. dépôt 'złożenie; wkład; depozyt; skład; zajezdnia; areszt' z łac. depositum 'depozyt' z r.nij. od depositus p.p. od deponere 'od-; położyć'; zob. de-; ponere, zob. pozycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku