Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  subiectum łac., gram. podmiot.
  subiekcja przest. trud, kłopot, ambaras.
  subiektywny uwarunkowany przeżyciami i poglądami danego człowieka (podmiotu); indywidualny; stronniczy.
  subiektywizm nazwa różnych teorii filoz., doktryn, które za punkt wyjścia przyjmują podmiotowe (subiektywne) doznanie, a nie obiektywną rzeczywistość (por. obiektywizm); kierowanie się osobistymi względami, upodobaniami, obawami, uprzedzeniami i pragnieniami w ocenie faktów i jako miernikiem zła i dobra.
  subiekt przest. filoz., gram. podmiot; przest. sprzedawca (w prywatnym sklepie).
 

Etym. - śrdw.łac. subjectivus 'podmiotowy', łac. subiectio 'położenie; poddanie' i subiectum 'podmiot' od subiectus p.p. od sub(i)icere 'podkładać; poddać'; zob. sub-; iacere, zob. iniekcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku