Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  etologia filoz. etyka deskryptywna (opisowo-wyjaśniająca); biol. nauka o zachowaniu się zwierząt i o pewnych aspektach zachowania się ludzi.
  etos przewodnie wierzenia, mierniki, kryteria, ideały charakteryzujące a. nurtujące jakąś grupę, społeczność, naród, ideologię; zespół wartości będący podstawą głównych form, wzorców zachowania się a. myśli jakiejś kultury, społeczeństwa, instytucji, pracy lit. a. naukowej, dyscypliny intelektualnej; charakter a. osobowość człowieka zwł. pod względem równowagi między namiętnościami i rozwagą (Arystoteles); podstawowy światopogląd, usposobienie, postawa moralna, system wartości jednostki; por. eidos.
 

Etym. - gr. ēthos 'charakter; zwyczaj; mieszkanie, ojczyzna'; por. etyczny; zob. log-; -log.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku