Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bosman podoficer, do którego należy utrzymanie czystości i porządku na statku; w marynarce woj. stopień podoficerski, odpowiadający sierżantowi.
  bos(man)mat w marynarce woj. stopień podoficerski, odpowiadający plutonowemu armii lądowej.
 

Etym. - nm. Bootsmann(maat); Boot 'łódka'; Mann 'człowiek'; Maat, zob. mat 1.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku