Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  nuworysz nowobogacki, dorobkiewicz; por. arywista.
 

Etym. - fr. nouveau riche 'dosł. nowy bogacz; jw.'; nouveau 'nowy' z łac. novellus, zob. nowela; fr. riche 'bogaty; bogacz'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player