Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

variétés [wym. wariete] teatr rozmaitości, rozrywkowy, o programie złożonym z piosenek, tańców, monologów, popisów akrobacji itp.
 

Etym. - fr. l.mn. od variété 'rozmaitość; odmienność; mieszanina (rodzajów, stylów)' z łac. varietas 'różnobarwność; rozmaitość; odmienność (poglądów)' od varius zob. varia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku