Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pardon dawn. przebaczenie, darowanie winy, obrazy, życia; oszczędzenie przeciwnika; [wym. pardą] fr., przepraszam.
 

Etym. - fr. 'przepraszam; (proszę o) przebaczenie, ułaskawienie' od pardonner 'darować; przebaczać' z późn.łac. perdonare 'obdarzyć (łaską), darować (życie)'; zob. per-; łac. donare, zob. donacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku