Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  styl całokształt cech charakterystycznych dla kierunku rozwoju sztuki w danym okresie, dla jakiejś dziedziny twórczości a. dla danego twórcy; pot. sposób wyrażania myśli w słowie a. piśmie; pop. sposób (pracy, postępowania itd.); zob. gregoriański, juliański.
(le) style moderne fr., styl nowoczesny, secesja (w sztuce).
  stylistyka nauka o właściwościach języka i stylu utworów lit.
styling ang., [wym. stajling] projektowanie, kształtowanie modnych, eleganckich, wytwornych form odzieży, karoserii samochodowych i in. przedmiotów trwałego użytku.
  stylizacja kształtowanie dzieła art. wg wymagań określonego stylu; dekoracyjne kształtowanie formy postaci a. przedmiotów przedstawianych w plastyce.
 

Etym. - fr. style 'styl' z łac. stilus 'rylec; ćwiczenie pisemne; sposób pisania; styl'; fr. mòderne, zob. moderna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku