Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  barbaria kraj barbarzyński a. jego mieszkańcy; barbarzyństwo.
  barbarzyństwo stopień pośredni między dzikością i cywilizacją; przen. surowość, nieokrzesanie; okrucieństwo; nieuctwo.
  barbaryzm wyraz a. zwrot obcy językowi, niewłaściwy mu, wzięty z innego języka.
  barbarzyńca człowiek niecywilizowany, prymitywny, bez kultury.
 

Etym. - łac. barbaria 'obce kraje; barbarzyńcy' i gr. barbarismós 'barbaryzm' od bárbaros 'cudzoziemiec; nieokrzesany; ignorant'; por. brawada.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku