Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  formalista zwolennik formalizmu (1 i 2).
  formalny dotyczący formy; wymagany dla zachowania formy, przepisowy, legalny; istny.
  formalistyka przesadna dbałość o literę przepisu, o prawidła, formy.
  formalistyczny powierzchowny; urzędowy, oficjalny, bezduszny; oparty na zasadach formalizmu (1 i 2).
  formalizm 1. dbałość o ścisłe (drobiazgowe, pedantyczne) przestrzeganie ustalonych form, norm, przepisów. 2. kierunek art. uznający wyższość formy, środków wyrazu art. dzieła nad jego treścią.
 

Etym. - łac. formalis 'dotyczący kształtu' od forma, zob. forma.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku