Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  falsyfikat sfałszowany, podrobiony przedmiot (pieniądz, dokument, dzieło sztuki).
  falsyfikator ten, kto podrabia; fałszerz.
 

Etym. - śrdw.łac. falsificatio 'podrabianie' od łac. falsus, zob. falset.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku