Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  szuter geol. tłuczeń, szaber, kruszywo kamienne łamane, używane na nawierzchnie drogowe (tłuczniowe), podsypkę nawierzchni kolejowych, torowisk tramwajowych itp. oraz jako składnik betonu.
 

Etym. - nm. Schotter 'jw.; żwir' od Schutt 'gruz'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku