Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezoksyrybonukleinowy kwas (DNA) - biol. istotny składnik jądra komórkowego (chromosomów), jeden z dwu rodzajów kwasów nukleinowych.
 

Etym. - ang. DNA, d(eoxyribo)-n(ucleic) a(cid) 'jw.'; deoxy- 'zawierający mniej tlenu w cząsteczce niż inny, ściśle pokrewny związek chem'; zob. -oksy-; rybonukleinowy.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku