Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  encyklika orędzie papieskie do hierarchii kośc. i wiernych, w sprawach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (orędzia papieskie nazywane są od ich pierwszych słów); por. dekret.
 

Etym. - gr. enkýklios 'okólny, ogólny'; zob. en-; kýklos, zob. cykl; por. encyklopedia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku