Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  SYNCHRO- w złożeniach: jednoczesny, równoczesny; zsynchronizowany.
  synchron film. itp. zgrywanie (tekstu, muzyki, efektów dźwiękowych) na jedną taśmę, płytę, film; por. rerecording.
  synchroniczny jednoczesny; zestawiający zdarzenia zaszłe w tym samym czasie; elektr. zgodny co do fazy i częstotliwości.
  synchrotron zob. akcelerator.
  synchrocyklotron, synchrofazotron zob. akcelerator.
  synchronizacja doprowadzenie zmian kilku wielkości fiz. do synchronizmu, jednoczesności, zgodności w czasie.
  synchro dyscyplina sport.: zsynchronizowana gimnastyka w wodzie dwóch kobiet w takt muzyki.
 

Etym. - gr. sýnchronos 'współczesny'; zob. syn-; chronos, zob. chron(o)-; cyklotron; -tron; por. postsynchron.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku