Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wulgarny ordynarny, trywialny, niewybredny, grubiański; prostacki, uproszczony.
  Wulgata łaciński przekład Biblii poprawiony i uzupełniony przez św. Hieronima ze Strydontu (ok. 347 - ok. 420), uznany przez Kośc. rz.kat. za tekst urzędowy i liturgiczny.
  wulgaryzacja udostępnianie, popularyzacja, rozpowszechnianie dokonywane kosztem upraszczania, paczenia, fałszowania zagadnień, pojęć.
 

Etym. - śrdw.łac. Vulgata 'Wulgata' z późn.łac. vulgata (editio) 'Septuaginta; jej przekład łac.; (wydanie) popularne, ludowe' z łac. r.ż. od vulgatus 'pospolity; powszechny' (z p.p. od vulgare 'rozpowszechniać; ogłaszać') i vulgaris 'pospolity; ludowy' od vulgus 'lud; pospólstwo' (por. promulgacja; Vulgivaga); editio, zob. edycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku