Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

fiat ius(titia), et pereat mundus łac., prawu (sprawiedliwości) musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć (przypisywane św. Augustynowi a. cesarzowi rz.-nm. Ferdynandowi I, 1556-64).
fiat iustitia, ruat coelum łac., sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku