Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  atlant zob. atlas.
  atlantycki dotyczący O. Atlantyckiego; polit. dotyczący państw NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization 'Paktu Płn. Atlantyckiego'; od 1949 r.).
  atlas zbiór map (a. tablic, wykresów, rycin ilustrujących jakiś określony temat, dziedzinę wiedzy) wydany w formie książki; dźwigający, wspierający; anat. pierwszy, szczytowy kręg szyjny, wspierający czaszkę; atlant (staroż. telamon), posąg atletycznego mężczyzny, użyty jako podpora belkowania, balkonu; por. kariatyda.
 

Etym. - n.łac. Atlas 'tytuł dzieła kartograficznego, wydanego w 1595 r. przez geografa flam. Gerhardusa Mercatora' (Gerhard Kremer, 1512-94) z gr. Átlas dpn. Átlantos 'mit. gr. tytan, brat Prometeusza, skazany przez Zeusa na dźwiganie sklepienia niebieskiego na barkach, już przez Herodota (Dzieje, 4, 184) utożsamiany z systemem gór w płn.-zach. Afryce'; na O. Atlantyckim, naprzeciw Atlasu leżeć miała mityczna, zatopiona później wyspa Atlantyda (gr. Atlantís); por. Platon (Timaios, 23; Kritias, 113); z gr. tlēnaí 'podtrzymywać; dźwigać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku