Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  keson stalowa a. żelbetowa komora powietrzna, w której wykonuje się prace konstrukcyjne pod wodą w portach, rzekach (filary mostów itp.); konstrukcja skrzyniowa płata samolotu.
 

Etym. - fr. caisson 'skrzynia; keson; jaszcz' od caisse 'skrzynia' z łac. capsa 'skrzynka; schowanko'; por. châssis; kaseton.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku