Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kontuar przest. lada sklepowa, bufet.
 

Etym. - fr. comptoir 'kantor(ek), lada; filia' od compter 'liczyć' z łac. computare, zob. komput.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku