Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  NEUR-, NEURO- w złożeniach: nerw, tkanka nerwowa, nerwowy.
  neurologia med. nauka o układzie nerwowym i jego zaburzeniach.
  neurastenia med. nerwica neurasteniczna, w której występują zaburzenia snu, niepokój, roztargnienie, drażliwość, zmęcznie, pesymizm, lęki itp.
  neuroza med. nerwica.
  neuropatia med. nerwowość.
  neuroleptyki leki uspokajające, środki przeciw nerwicy.
  neuron komórka nerwowa wraz z wypustkami (dendrytami i neurytem).
  neuryt akson, włókno osiowe (nerwowe), wypustka komórki nerwowej.
  neuroplegiczne środki - med. leki wywołujące neuroplegię, regulowane hamowanie czynności autonomicznego układu nerwowego, stosowane gł. w neurologii i psychiatrii.
 

Etym. - gr. neúron 'ścięgno; cięciwa (łuku); nerw'; zob. astenia; -logia; -pat(ia); -plegia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku