Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  analog(on) gr. odpowiednik.
  analogia zgodność, odpowiedniość, podobieństwo pewnych cech między odmiennymi skądinąd przedmiotami, zjawiskami; odpowiednik, rzecz podobna.
  analogowa maszyna matematyczna - w której wielkości i działania mat. są modelowane za pomocą zjawisk fiz., np. przez prąd (i odpowiednie układy) elektr.
  analogiczny podobny, (częściowo) zbieżny; (analogiczne narządy) pełniące podobne czynności, choć różniące się pochodzeniem (np. skrzydło ptaka i skrzydło owada); por. homologiczny.
 

Etym. - gr. analogía 'odpowiedniość; podobieństwo' od análogos 'odpowiedni; stosowny; proporcjonalny'; zob. ana-; -log.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku