Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bombaż wydęcie denka puszki konserwowej wywołane ciśnieniem gazów, powstałych na skutek procesów rozkładu zawartości (a. reakcji chem. metalu) puszki.
 

Etym. - fr. bombage 'jw.' od bomber 'nadąć; uczynić wypukłym' z bombe 'bomba; bania' od wł. bomba 'bomba; pączek'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku