Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koniunkcja astr. złączenie (moment, w którym 2 ciała niebieskie znajdują się na niebie najbliżej siebie); log. złączenie dwu (a. więcej) zdań za pomocą spójnika "i".
  koniunkturalny zależny od koniunktury; powstały pod wpływem chwilowych, sprzyjających okoliczności.
  koniunktura splot warunków, wywierający znaczny (zazw. dodatni) wpływ na co; sytuacja, położenie; ekon. ogólny stan gospodarki, określony wskaźnikami produkcji, cen, popytu, stan zatrudnienia itp.
 

Etym. - śrdw.łac. conjunctura 'zbieg wydarzeń' i łac. coniunctio 'połączenie' od coniungere 'łączyć'; zob. kom-; iungere, zob. iunctim.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku