Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

power play [wym. pauer plej] sport. w hokeju a. piłce nożnej - zmasowany atak na przeciwnika w jakimś punkcie a. jakiejś strefie lodowiska a. boiska.
power slide [wym. pauer slajd] sport. w wyścigach samochodowych - technika brania wirażu bez zmniejszania prędkości wozu.
 

Etym. - ang. 'jw.'; power 'moc, siła; energia' z łac. potis 'mogący', por. potencja; zob. play; slide 'ślizganie się'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku