Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

clearing [wym. kli:ring] rozliczenie, rozrachunek; wyrównanie kont, kompensacja wzajemnych należności i obliczenie salda (między instytucjami finansowymi a. w handlu); por. bilateralny, transfer.
 

Etym. - ang. 'oczyszczanie; karczowanie; jw.' od clear 'czysty; wyraźny' z łac. clarus, zob. klarnet.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku