Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  weduta obraz, sztych, rysunek przedstawiający panoramę miasta a. ulice, place, zespoły archit.; por. prospekt.
  wedutysta wł., plastyk malujący a. rysujący weduty.
 

Etym. - wł. vedutista, specjalizacja plast. wyodrębniona w Holandii XVII w., rozkwitająca w Wenecji XVIII w. (A. Canale, B. Bellotto zw. Canaletto, działający m.in. w Polsce, M. Marieschi, F. Guardi), rozprzestrzeniona w 2. poł. XVIII w. w Europie, od veduta 'widok'; panorama od vedere 'widzieć' z łac. videre zob. vide; por. belweder.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku