Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

New Deal [nju:di:l], "Nowy Ład", społ.-polit. program walki z wielką depresją ekon. po kryzysie 1929-30 r., zapoczątkowany przez rząd USA w r. 1933 pod kierownictwem prezydenta F. D. Roosevelta (z przemówienia na Konwencji w Chicago 2 VII 1932).
New Look [nju:luk] amer. określenie "nowej linii" w polityce, strategii, modzie (jak np. ok. r. 1947).
 

Etym. - ang. 'jw.'; new 'nowy'; deal 'interes; transakcja; rozdanie kart'; look 'spojrzenie; wygląd'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku