Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kanton w Szwajcarii - kraj wchodzący w skład republiki związkowej; jednostka adm.-terytorialna we Francji i Belgii.
  kantonalny.
 

Etym. - fr. canton 'gmina; część powiatu' ze st.prowans., od cant 'skraj, krawędź'; fr. canton 'kanton szwajc.' z wł. (lombardzkiego) cantone 'region (górski)' od canto 'narożnik' z łac. cant(h)us 'obręcz koła'; por. kantyna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku