Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  metrum miara wiersza w poezji; muz. wzorzec rytmiczny.
  metryczny dotyczący metra (I), metrum a. metryki (I).
  metryka (I) nauka o wierszu, zwł. klasycznym, iloczasowym; mat. sposób określania odległości między dwoma dowolnymi punktami (elementami) przestrzeni.
 

Etym. - łac. metrum 'miara' i gr. metrikós 'odnoszący się do miary' od métron, zob. metr 1.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku