Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

squatter [wym. skuoter] w USA - osadnik bez tytułu prawnego (a. oczekujący takiego tytułu) na nowej ziemi; w Australii - hodowca owiec dzierżawiący pastwiska od państwa (zwł. dożywotnio a. dziedzicznie).
 

Etym. - ang. 'jw.' od squat 'kucać; siedzieć na gruncie bezprawnie' ze śr.fr. esquater, esquatir 'wygniatać'; es- zob. eks-; quatir, catir 'gnieść' z łac. coactus p.p. od cogere, zob. koagulacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku