Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koacerwaty "ciekłe koagulaty" zawierające znacznie więcej cząstek koloidowych niż reszta roztworu, przybierające postać mikroskopijnych kropelek, będące budulcem protoplazmy komórek roślinnych i zwierzęcych, a wg teorii radzieckiego biologa i biochemika Aleksandra I. Oparina (ur. 1894) pierwotnymi przedkomórkowymi formami organizacji żywej materii.
 

Etym. - łac. coacervatus p.p. od coacervare 'gromadzić, zbierać do kupy'; zob. ko-; acervare 'zbierać' od acervus 'stos, kupa'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku