Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konsystencja spoistość, stopień twardości, gęstości a. lepkości jakiejś substancji.
  konsystorski sąd - sąd biskupi; (dziewica konsystorska) kobieta, której małżeństwo sąd konsystorski uznał za niebyłe.
  konsystorz zgromadzenie kardynałów pod przewodnictwem papieża; dawn. kuria biskupia; w Kościele ewangelickim - najwyższa władza adm.-sądowa.
 

Etym. - późn.łac. consistorium 'miejsce zebrań; rada (cesarska)' od consistere 'zatrzymać się; trwać'; zob. kom-; sistere, zob. asysta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku