Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  meteor jedno z licznych ciał niebieskich o niewielkiej masie (pyłki, bryły), obiegających Słońce po orbitach eliptycznych.
  meteoryzm med. wzdęcie, bębnica; (wysokościowy) med. lotn. objawy związane z rozszerzaniem się objętości gazów w organizmie wywołane obniżeniem ciśnienia atmosferycznego.
  meteorologia fizyka atmosfery; nauka zajmująca się przewidywaniem pogody.
  meteoropata med. osoba szczególnie uczulona na lokalne zmiany klimatyczne, zwł. na wahania ciśnienia atmosferycznego.
  meteoryt część meteoru, która nie wyparowała w przelocie przez atmosferę i spadła na powierzchnię Ziemi.
  meteorotropowa choroba - med. na której objawy wywierają wpływ lokalne zjawiska klimatyczne.
 

Etym. - fr. météorisme 'bębnica' z gr. meteōrismós dosł. 'podnoszenie' od meteōrídzein 'podnosić' i gr. metéōron 'zjawisko astr., niebieskie' (z r.nij.) od metéōros 'napowietrzny', zob. -pata; -trop-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku