Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pronomen łac., gram. zaimek.
  pronominacja lit. rodzaj zamienni (metonimii), w której nazwę a. imię zastępuje się określeniem charakteryzującym (np. "ojciec historyków'" zamiast "Herodot"); por. peryfraza.
 

Etym. - łac. pronominatio 'pronominacja'; zob. pro- 2; nominacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku