Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  certyfikat (zwł. w żegl. i handlu zagranicznym) świadectwo na piśmie, zaświadczenie oficjalne; dokument stwierdzający pochodzenie towaru; dowód wpisu statku morskiego do rejestru okrętowego.
 

Etym. - śrdw.łac. certificatum 'świadectwo' z późn.łac. r.nij. od certificatus p.p. od certificare 'upewnić (kogoś) w wierze; określić' z łac. certus 'zdecydowany; ustalony; pewny'; od cernere 'przesiewać; rozróżniać; decydować'; por. dyskrecja; ekskrecja; koncern; koncert; sekrecja; -ficare od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku