Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eupatrydzi staroż. szlachta, arystokracja gr.; arystokracja ateńska.
 

Etym. - gr. eupatrídēs 'szlachetnie urodzony'; zob. eu-; patēr zob. patriarcha; -idēs zob. ido.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku