Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sofistyka nauka i działalność sofistów staroż. Grecji; erystyka; wykrętna, niesolidna argumentacja.
  sofiści wędrowni nauczyciele filoz. i retoryki w staroż. Grecji (V-IV w. p.n.e.), przygotowujący obywateli do życia publ., którzy później, gł. za sprawą Platona, zyskali złą reputację jako przeciwnicy ustalonego porządku społ., głosiciele egalitaryzmu, ateiści, sceptycy, uczący za pieniądze, umiejący udowodnić dowolne twierdzenie.
  sofizmat rozumowanie pozornie poprawne, oparte na wieloznaczności wyrażeń i nieścisłości wnioskowania; świadomy błąd logiczny; por. paralogizm.
 

Etym. - gr. sophistikós 'sofistyczny' (z sophistēs 'mistrz; mędrzec; sofista; krętacz') i sóphisma 'wybieg, wykręt; sofizmat' od sophós 'zręczny; mądry; chytry'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku