Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  elita grupa ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji a. władzy w danym środowisku, śmietanka, wybór, kwiat; zespół ludzi odgradzających się od ogółu w poczuciu swej rzeczywistej a. domniemanej wyższości pod jakimś względem.
  elitarny dostępny wybranym; uprzywilejowany; ekskluzywny.
 

Etym. - fr. élite 'wybór; wybrańcy' od élire 'wybierać' z łac. eligere 'jp.'; e- zob. eks-; -ligere od legere, zob. legenda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku