Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trompa archit. wnętrzki, narożny wysklepek (pole między żebrami) w kształcie wycinka stożka, złożony z jednego a. kilku łuków konstrukcyjnych zmniejszający się uskokami ku dołowi, umożliwiający przejście od rzutu czworobocznego do ośmiobocznego, stanowiącego podstawę kopuły; por. mukarnas.
 

Etym. - fr. trompe 'trąb(k)a; pompa; jw.' ze st.g.nm. trumpa, dźwiękonaśl.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku