Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  DENDRO- w złożeniach: drzewo; drewno; przypominający drewno.
  dendryty anat. rozgałęzione, krótkie wypustki cytoplazmatyczne neuronów (komórek nerwowych), łączące z sobą poszczególne neurony.
  dendrologia bot. drzewoznawstwo, nauka o drzewach i krzewach.
  dendrochronologia metoda datowania wydarzeń i zmian środowiska w różnych okresach drogą analizy koncentrycznych pierścieni wzrostu drzew.
 

Etym. - gr. déndron 'drzewo'; zob. chronologia; -log; log-; por. klerodendron.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku