Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pretendent kandydat, osoba pretendująca, roszcząca sobie prawo (do stanowiska, urzędu, tronu), ubiegająca się (o coś), domagająca się (czegoś); konkurent.
  pretensjonalny nienaturalny, sztuczny, przesadny, napuszony, emfatyczny; pełen pretensji.
  pretensja prawn. roszczenie; uroszczenie; żądanie; uraza, żal do kogo.
 

Etym. - śrdw.łac. praetensio 'pretensja' i łac. praetendens (p.pr.) od praetendere 'wysuwać; roztaczać; pozorować'; zob. pre-; tendere, zob. tendencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku